แนะนำอาคารเรียน


อาคารเรียน 
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2506

อาคารเรียน 
ลำดับที่ 2
ป.พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2499

Comments