หน้าแรก


ขอต้อนรับเข้าสู่....โรงเรียนบ้านใหม่   กลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว  สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1  ด้วยความยินดียิ่งE-News ข่าวประชาสัมพันธ์

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/pr

E-News ผลงานวิชาการ

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/phl-ngan-wichakar

E-News ข่าวกิจกรรม

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/khaw-kickrrm

E-News ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/asset/asset