ติดต่อเรา : Contact

รงเรียนบ้านใหม่
  1. หมายเลขโทรศัทพ์
  2. อีเมล์  banmai@loei1.go.th
ผู้บริหาร นายอดิเทพ  ทาเชาว์
  1. หมายเลขโทรศัพท์
  2. อีเมล์
แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

โรงเรียนบ้านใหม่Comments